Есенен семинар 2017 година

На 28 Октомври 2017 година в град Пловдив беше проведен семинар по практическо тай-чи с обучител Ованес Будакян.

Тай-чи семинар с Ованес Будакян и участниците в семинара Семинарът беше отворен за всички, които имаха желание да участват. Беше подходящ за всички възрасти, както и за хора с различно ниво на умение - от напълно начинаещи до много напреднали. Всеки имаше възможност да вземе нещо за себе си от богатия практически опит на водещия на семинара.

С участниците бяха споделени упражнения, които са базови за тай-чи и които развиват сила в крайниците и увеличават психическата и физическа издръжливост на тялото. Същите спомагат за редуцирането на стреса, натрупан през нашето ежедневие. Ованес споделяше и разясняваше по какъв начин чисто теоретическите обяснения на принципите на тай-чи намирана чисто практическо приложение във всяко едно от движенията, които бяха преподавани по време на семинара.

Тай-чи семинар с Ованес Будакян и участниците в семинара В тай-чи практиката е много важно да се определи нивото на практикуващите, за да може да им бъдат препоръчани правилните упражнения за съответното ниво. С участниците в семинара бяха споделени и разяснени техниките, които са за напълно начинаещи и леко напреднали. Също така Ованес разясни кои са ясните сигнали, които показват, че е дошъл моментът за следващ етап в обучението и кога е рано да градим следващото ниво. Бяха разяснени важните принципи при средно напреднали, както и какво трябва да се търси или зибягва, кои са сигналите, че практикуващият върви в правилната посока. На напредналите беше наблегнато на важните принципи, които на този етап от развитието практикуващият би трябвало да е развил - позициите в тай-чи, как да се практикува всяка отделна позиция, колко дълго и за какво да се следи при всяка позиция в зависимост от нивото на практикуващия. Ованес разясни също така и колко би трябвало да е нормалната продължителност на ежедневната практика в зависимост от новото ни на умение на практикуващият.

Тай-чи семинар с Ованес Будакян и участниците в семинара Участниците имаха възможност да се докоснат и до един Ци-гун комплекс, в който Оване Будакян е лично обучен от един от китайските си учители - Патрик Уан, голям Майстор по тай-чи с дълбок опит по ци-гун.

По време на семинара участниците опитаха няколко съвсем практически бойни прийома, с помощта на които биха могли да обогатят своя опит. В случай, че усъвършенстват тези прийоми могат да се чувстват с една идея по-спокойни в момент на агресия срещу тях на улицата.

Семинарът завърши с време за въпроси. Ованес беше много щастлив да отговаря на всички въпроси, които му бяха зададени във връзка с тай-чи практиката.

Можете да видите снимките от семинара в нашата галерия.