Обзор на есенен семинар по Тай Чи Цюан 2018 година

Семинар по тай-чи през есента в пловдив с Ованес Будакян

На 14 октомври (неделя) от 14:00 до 18:00 часа в Пловдивския културен институт на ул. „Иван Перпелиев“ № 5, град Пловдив се проведе практически семинар по Тай Чи Цюан със специалното участие на гост-лектора и обучител Ованес Будакян.

Цели и задачи на семинара бяха:

 • За всички участници – възможност за укрепване на тялото и подобряване на здравето! Независимо от това дали са начинаещи или се занимават с Тай Чи Цюан, семинарът помогна за засилване на физическата форма на участниците. Всички получиха необходимите знания за базово практикуване на Тай Чи Цюан.
 • За всички участници – тласък и насоки в собствените им духовни търсения! Запознаване с философията на Тай Чи Цюан и китайската култура.
 • За практикуващите Тай Чи Цюан като духовна практика! Семинарът даде нови усещания и ново разбиране за движенията на Тай Чи и движението на енергията в тялото. А получените нови знания и усвоени техники позволиха да усъвършенстват себе си и стигнат до себепознание.
 • За практикуващите Тай Чи Цюан като бойно изкуство! Участниците получиха по време на семинара още ценни познания за по-нататъшна практика, което ще им осигури непрекъснат напредък.
 • За всички участници – усвояване на теория и практика хармоничността на движенията на Тай Чи Цюан, водещи към самоусъвършенстване, себепознание и естествено оздравяване на тялото и духа!
 • За всички участници – обучение по Ци Гун! Цялостен комплекс от упражнения за задвижване енергията в тялото и подобряване на цялостното здраве на организма.
 • За всички участници – възможност да се докоснат до китайската култура чрез практикуване на традиционната форма Лаодзя на Чън стил.

Тренировъчна програма на семинара

 • Комплекс от упражнения Тай Чи Цюан – този семинар беше посветен на традиционния Чън стил в изучаването на Тай Чи Цюан. Стил Чън съдържа в себе си изключително богата и разнообразна техника, която беше демонстрирана на участниците от обучителя Ованес Будакян.
 • Участниците в семинара се запознаха с китайската философия, използвана във формите и движенията на Тай Чи Цюан.
 • Координиращи упражнения – упражнения за сила и функционални тренировки.
 • Изкуството на "Копринените нишки" известно като ци гун или упражнения за усилване на жизнената сила.
 • Практическо прилагане на всички усвоени техники и работа по двойки със специален акцент, че наученото по време на семинара, може да бъде приложено и на практика.

Семинар по тай-чи през есента в пловдив с Ованес Будакян На семинара се преподаде традиционен Чън стил. При тази техника се цели постигане на високо ниво на контрол върху ума, което помага на практикуващия да постигне баланс и релаксация на ума и тялото. Техниките позволяват жизнената енергия да изпълни органите, подхранвайки цялото тяло с жизнена енергия. Това помага за засилване физическата форма на тялото и лечение на болестите. Забавя настъпването на умора и ускорява възстановяването на тялото.

Практикуващите се научават да вдишват и издишват бавно, дълбоко и равномерно, постигайки баланс на дишането, в това число и на участващите в него мускули и органи. Това води до релаксация и подобрява обмяната на веществата в цялото тяло.

Семинар по тай-чи през есента в пловдив с Ованес Будакян Запознаване с комплекс техники от Ци Гун. Системата от плавни и грациозни движения не се нуждае от специално оборудване, не изисква много място и може да се практикува кратко или по-дълго. Въпреки това ползата и ефектът, лечебната сила върху практикуващия са осезателни. Ци Гун има невидимо въздействие и дълбочина, която води до подобряване на естествения, самостоятелен лечебен потенциал на всеки човешки организъм. Комплексът от упражнения по Ци Гун помага за свързване със собствените ни дълбоки вътрешни ресурси.

Заниманията с Тай Чи Цюан и Ци Гун усилват вътрешната енергия на практикуващите, позволявайки тялото и съзнанието да се изпълнят с жизненост, хармония, физическо и емоционално здраве. А това от своя страна води до лично удовлетворение, дълголетие и дълбоко усещане за живота.