Връзки

http://www.wctag.de/

Jan Silberstorff През 1993г Майсторът Ян Зилберсторф става първият западен студент и ученик на Грандмайстор Чън Сяоуанг. Сега той преподава в повече от 20 страни по света като наследник на стила на семейство Чън. Той е приет за 20-то поколение. Ян Силберсторф е съосновател на Асоциацията на Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан и е лидер на германския и други секции по света. Той е шампион на много тайдзицюански турнири, както в Европа, така и в Китай. Той публикува книги, статии, DVD-та и продуцира телевизионен сериали за Тайдзицюан. Ян владее китайски той е живял в дълги години в Китай.

http://wctauk.com/

Patrick Wan Патрик Уан е директор на Световната Чън Сяоуан Тайдзицюан за Англия, старши ученик на Грандмайстор Майстор Чен Сяоуанг в продължение на повече от 20 години. Грандмайстор Чен е негов наставник и е близък приятел. Той има комбиниран 40-годишен боен опит в областта на бойните изкуства, който включва тай чи, Ци Гун, Уин Чун и други системи.


http://taiji-academy-magdeburg.de/

Norman Kobow Като представител на "Световна Чън Сяолан Асоциация Германия" ние преподаваме Чен стил на Тай Дзи Цюан, който е източникът на всички системи на Тай Дзи Цюан. Ние следваме системата на Гранд Майстор Чън Сяоуан (19-то поколение Майстор на Чън стил) и майстор Ян Силберсторф (20-то поколение Майстор на Чън стил).

http://paulodelima2.wixsite.com/chen-taichichuan

aulo Lima Преподавател по Тай Чи Чуан, сертифициран от WCTA (Световна Чън Сяоуан Тай Чи Чуан Асоциация)


https://taijiquan-ottawa.com/

Eduardo Molon Едуардо Молон е учител по Тайдзицюан (Тай Чи). Той преподава Тай-чи в Чън Индзюн Тай чи академия Отава. Той е и вътрешен ученик на Майстор Чън Индзюн, който е 20-то поколение майстор на Чън стил от Чен Дзягоу(Китай). В момента Едуардо живее и преподава Тай чи в Отава. Също така той има и тай чи училище в Бразилия, което в момента се води от един от неговите ученици.

http://taijiquan.pro.br/

Eduardo Molon Едуардо Молон е учител по Тай Дзи Цюан (Тай Чи Чуан) Чън и е вътрешен ученик на Майстор Чън Ин Дзюн (20-то поколение Чън стил Майстор). Тази връзка води към училището на Едуардо в Бразилия, което се ръководи от един от неговите ученици.

http://www.msdtaichi.co.uk/

Mark Sanger Davies "Три Общини Чен Тайдзицюан Асоциация" - се формира от многото класове, в които преподаваше покойният John Llewellyn. За осигуряване на взаимна подкрепа и насърчаване на Преподавателите, които продължават наследството на John и учениците практикуващи Тай Чи и по-специално стилът Чен по Гранд Майстор Чен СяоУанг и неговият син Ин Джун. Ние водим множество различни класове в графствата на Херефорд, Уорчестършир и Глостършир.

http://taichibg.com/

Patrick Wan Едмонт Будакян се занимава с Тай Дзи (Тай чи) в продължение на много години, като задълбочено изучава всичките му аспекти. С щедрост и от сърце е готов да предаде натрупаните знания и опит през годините.